Bedankt

Eerst en vooral wil ik graag mijn promotor bedanken voor de begeleiding. Ze nam me vaak apart en reikte me de juiste handvaten aan om de goede richting te kiezen. Zelfs na een paar tegenslagen bleef ze vragen of ik het nog wel zag zitten en sprak ze me moed in. Bedankt om mijn situatie zo goed in te schatten en te begrijpen.

De zorgleerkrachten van mijn stageschool wil ik ook even vermelden. Ze verschaften me erg veel nuttige informatie die ik goed kon verwerken. Ook wil ik in het bijzonder mijn mentoren van mijn stageschool O.L.V. Lourdesinstituut in Ekeren bedanken voor hun steun, schouderklopjes en tassen koffie. Bedankt dat ik zoveel van jullie mocht leren en zien.

Tot slot wil ik graag ook mijn man en vrienden bedanken. Jullie bleven in mij geloven, zelfs als ik dat zelf helemaal niet meer deed. De wijze raad, geduld, luisterende oren en talloze gesprekken deden me echt veel deugd. Ik weet dat jullie de voorbije periode niets aan mij hebben gehad, maar ik beloof dat ik binnenkort weer die vrouw en vriendin ga zijn die ik was. Bedankt om mee te helpen om mijn droom waar te maken.

Hier ziet u het praktijkproduct van mijn bachelorproef, het resultaat van zenuwslopend en hard werk. Ik hoop dat het resultaat van mijn werk u bevalt.

Groetjes Jolien Van Gorp

© Juf jolien leest 2019